Handledarkurs

Handledarutbildning för körkort B


Alla som vill övningsköra privat måste genomgå en Introduktionsutbildning för privat övningskörning, benämns vanligen som handledarutbildning eller handledarkurs. Utbildningen är alltså obligatorisk för privat övningskörning.

Detta gäller både för personen som ska ta körkort och den blivande handledaren. Eleven och handledaren behöver inte gå kursen samtidigt. Kursen är giltig i fem år från kursdatumet. Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå kursen.

Övningskörning kan påbörjas från 16 år


En handledare kan ha max 4 elever per kurs och eleven kan ha max 4 handledare per kurs.


Efter genomförd kurs rapporterar vi elektroniskt till Transportstyrelsen att utbildningen är genomgången.


Vår handledarutbildning börjar med en film och hålls mest som föreläsning men det finns så klart plats för att ta upp

frågor eller lyfta egna funderingar. Trafikverkets kursplan för ”Introduktionsutbildning för privat övningskörning” utgör

grund för det som tas upp.


Rent praktiskt används en powerpointpresentation som presenteras i storbild via dator. Det innehåller ett avsnitt om olyckor och Nollvisionen. En hel del praktiska råd och tips om hur man lägger upp övningskörningen.


Ett avsnitt med grundläggande körkortsteori som både uppdaterar de blivande handledarna och lär eleverna en del av det som

behövs för att klara körkortsteorin. Slutligen informeras om ansökningsprocedurerna för körkorts och handledartillstånd.


Vill man kan man köpa materiel för såväl teoristudier som praktisk övning. Det vill säga; böcker, internetkoder, speglar och övningskörningsskyltar hos oss på Ställets Trafikutbildning.


Kurstiden är cirka tre timmar lång exlusive raster (kom helst 10 minuter innan) priset är 430:-.

Glöm inte att ta med dig giltig legitimation.