Regler & Villkor

Rätta vägen till ditt körkort!

Avtalsvillkor 2018-01-01

VillkorAvtalsvillkor för Ställets Trafikutbildning i Göteborg.

Ställets Trafikutbildning är godkänt för F-skatt och drivs som ett enskild firma sedan 2014.

På skolan erbjuder vi körkortsutbildning B, riskutbildningar del 1 & 2 samt introduktionsutbildningar.

Vi tillämpar oss av STR:s policy gällande avbokningsregler/reklamations – och återbetalningspraxis (www.str.se).


 • Acceptans


När du skriver in dig på våran trafikskola så accepterar då vara villkor och avtal.


 • För dig under 18


Om du är under 18 år måste du enligt lag ha dina föräldrars eller annan förmyndares samtycke för att gå med på våra avtalsvillkor. Innan inskrivning kanske måste du kunna uppvisa för trafikskolan ett skriftligt intyg undertecknat från dina vårdnadshavare/förmyndare, om samtycket inte kan skaffas på annat godtagbart sätt.


 • Personligt konto via Elevcentralen


Ditt konto är personligt. Användarnamn och lösenord skall användas av dig. Du har själv ansvar för att skydda dessa. Ställets Trafikutbildning är inte ansvarig för eventuell skada som uppstått om någon utomstående loggar in och använder ditt konto. Som kund har du tillgång till Elevcentralen och dess tjänster under hela din utbildning. Ställets Trafikutbildning  förbehåller sig rätten att stänga av kontot vid missbruk av tjänsten.


 • PersonuppgifterDina personuppgifter är de du har lämnat till oss och valt att uppge. Vi kommer aldrig föra dina personuppgifter vidare till tredje part då dina uppgifter skyddas av PUL. All data hanteras på en säker server som driftas av STR Service AB i Landskrona. Var noga med att alltid informera oss om du byter adress, telefonnummer och e-post för våran kontakt

med er.


 • Priser och Betalning


Aktuella priser hittar du på vår webbsida. Priserna kan komma att ändras under utbildningens gång. För att kunna tillgodoräkna sig rabatterna i våra paket krävs alltid förskottsbetalning. Priserna i ett paket gäller i två år (2) år från betalningsdatum och berörs då ej av eventuella prisändringar. Vi tar emot betalningar via BankGiro, Bankkort och Swish.

Vid avbruten utbildning återbetalas inte teoriavgiften. Återbetalningen gäller bara körlektioner. Vid återbetalning av körlektioner, räknar vi styckpriset av körlektionerna, då rabatten inte längre är giltig.


 • Fakturering


Ställets Trafikutbildning tillämpar fakturabetalning för de produkter och tjänster som kunden köper och som inte betalas vid kurs eller köptillfället. Fakturan skickas till den adress, som kunden uppgett vid inskrivningen. Det är upp till kunden, att informera om förändrade adressuppgifter. Avgifter som tillkommer pga. felaktiga adressuppgifter debiteras kunden. Vårt betalningsvillkor är 14 dagar.


 • Avbokningsregler


Avbokning och ändring av körlektioner måste ske senast kl. 13.00 på vardagen före din körlektion.

Avbokning av körlektion på lördag, söndag och måndag ska därför ske senast på fredagen innan 13.00.

Vid avbokning gällande lektion dagen efter en röd dag skall avbokning ske innan helgdagen inträffar.

Avbokning samma dag kräver läkarintyg för att undgå debitering av lektionen.

Vid avbokning, annan avbeställning etc tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid

avbeställning (se STRs hemsida för mer info). Därvid gäller att trafikskolan i enlighet med det som

sägs i punkt 3 och 4 (i STR:s praxis) har rätt att ta ut en administrationskostnad om tio procent av kursavgiften.


 • Utandningsprov utförs.


Ställets Trafikutbildning utför utandningsprov. Kunden måste vid varje körlektion göra ett godkänt utandningsprov.

Vid ej godkänt utandningsprov genomförs ej körlektionen, men debiteras av kunden.


 • Kunskapsprov och uppkörning


Teoriprov som bokas via trafikskolan kan komma att avbokas om eleven inte är klar med all testerna på datorn.

Samt så måste eleven uppfylla skolan utbildningskrav.

Eftersom Teoriprov och körprov är sammanhållet bokas det samtidigt. Vill eleven köra upp via skolan krävs därför

att du läser teori här. Det är inte garanterat när man kan få avlägga teoriprov samt körprov.

Detta beror helt på Trafikverkets tider och dina kunskaper.

Om kunskapsnivån inte stämmer överräns med skolans förväntningar på elevn så har skolan rättan att omboka proven som är bokade i skolans regi.


 • Intensivkurs


Vi kan inte garantera att du får ett körkort efter din intensivkurs.


 • Körkortstillstånd


Uppvisas vid inskrivning på Trafikskolan


 • Legitimation


Uppvisas vid inskrivning på Trafikskolan • Upphovsrätt och nyttjanderätt


Allt material är skyddat av lagen om upphovsrätt.


 • Friskrivning från ansvar


Ställets Trafikutbildning tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om kunden

ej uppgett rätt adress eller uppdaterat oss med rätt uppgifter.


 • Ändringar av dessa avtalsvillkor


Avtalsvillkoren kan komma att ändras under körkortsutbildningen. Då kommer detta att aviseras på elevcentralen.

Ett godkännande av avtalsvillkoren via elevcentralen, anses att kunden accepterat avtalet.


 • Vid eventuell tvist


Ställets Trafikutbildning kommer göra allt för att du som kund skall bli nöjd.

Skulle vi misslyckas med detta skall du som kund i första hand vända sig till oss på

Ställets Trafikutbildning. I annat fall skall du som kund vända dig till

STR:s Reklamationsnämnd (www.str.se)


Avtalsvillkor 2017-01-01