Taxi behörighet


Delprov 1
Säkerhet och beteende
Delprov 1 består av totalt 70 frågor, men du kan som högst få 65 poäng.

Det beror på att 5 av frågorna är testfrågor, och de räknas inte in i provresultatet.

För att delprovet ska bli godkänt måste du svara rätt på 48 frågor.

Provtiden är 50 minuter.


Du ska kunna bland annat:

Använda olika hjälpmedel att planera färden med karta, GPS.
Använda hjälpmedel för att planera färden så att resan blir effektiv.
Körekonomi, körsätt och förebyggande underhåll.
Hur olika fordon påverkar miljön.
Säkerhet, vilket ansvar du har för att det blir en trygg, säker och bekväm resa.
Bemötande.

Du ska vara serviceinriktad samt förstå och respektera olika människors förutsättningar och behov.
Sjukdomar och andra funktionsnedsättningar, så att du kan se till att alla upplever resan som trygg och säker.
Riskerna i arbetet som taxiförare.
Fordonskännedom, till exempel fordonsunderhåll, felsökning så att du kan följa fordonsbestämmelser.

Ett exempel kan vara belysningskrav.


Delprov 2


Lagstiftning


Delprovet består av totalt 50 frågor, men du kan som högst få 46 poäng.

Det beror på att 4 av frågorna är testfrågor, och de räknas inte in i provresultatet.

För att delprovet ska bli godkänt måste du svara rätt på 34 frågor.

Provtiden är 50 minuter.


Du ska ha kunskap om de regler som gäller för taxitrafik och vad som kan hända vid brott mot dem.
Du ska ha mycket goda kunskaper om trafikregler och vägmärken.Så går körprovet till


Körprovet består av:


Fordonskontroll
Passagerares säkerhet
Körning i landsvägstrafik och gatutrafik


Fordonskontroll
Provet inleds med att du utför kontroll av bilen.

Du ska kunna upptäcka eventuella brister och då föreslå åtgärder.

Passagerares säkerhet
Du ska sedan kunna visa vad du gör för att passagerarna ska färdas så säkert som möjligt i bilen.

Körning i landsvägstrafik och gatutrafik
Körningen pågår minst 35 minuter och du kör mot ett angivet mål och med en angiven färdväg. GPS används under körprovet och finns på plats när du kommer till ditt körprov.

Du ska visa din förmåga att köra fordonet på ett trafiksäkert sätt och att använda din erfarenhet och ditt omdöme.

Du ska även visa att du kan köra ekonomiskt och miljövänligt.

Vid körprovet ska du också kunna:
Veta var och hur du ska titta i olika situationer samt förstår varför du behöver göra det.
Samarbeta med andra trafikanter på ett bra sätt.
Ha mycket god förmåga att förstå vad egna handlingar har för effekt i trafiken.
Använda teknisk utrustning eller karta samt följa anvisningar från kund för att komma till kundens resmål.

Den tekniska utrustningen får inte påverka trafiksäkerheten i körningen.
Du ska kunna få fram och följa mest lämplig körväg samt hantera avvikelser.
Hitta till ett resmål utan GPS.