Avtalsvillkor

Avtalsvillkor - elev

Ställets Trafikutbildning AB är godkända för F-skatt. Vi erbjuder körkortsutbildning, riskutbildning och introduktionsutbildning. Vi är medlemmar i STR och tillämpar oss av deras policy gällande avbokning, reklamation och återbetalning (www.str.se).

 • 1 Acceptera avtalsvillkor

Genom att skriva in dig på Ställets Trafikutbildning AB och köpa våra tjänster blir du kund och användare av våra tjänster och accepterar därmed dessa avtalsvillkor.                                                                                                                                                         

Notera att byte av lärare kan ske om din lärare är sjuk eller på annat sätt måste vara frånvarande.

 • 2 Minderårig

Om du är under 18 år måste du enligt lag ha dina föräldrars eller annan förmyndares samtycke för att gå med på våra avtalsvillkor. Innan inskrivning kan ske måste du kunna uppvisa för trafikskolan ett skriftligt intyg undertecknat av dina vårdnadshavare/förmyndare, om samtycket inte kan skaffas på annat godtagbart sätt.

 • 3 Personligt konto via Optima

Ditt konto är personligt. Inloggning och lösenord ska användas enbart av dig, och du ansvarar själv för att skydda dessa uppgifter.

Ställets Trafikutbildning AB ansvarar inte för eventuell skada som uppstår till följd av att någon obehörig loggar in och använder ditt konto.

 • 4 Dina personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter som du har lämnat till oss och valt att uppge. Dina personuppgifter skyddas av GDPR. Vi kommer aldrig att föra dina personuppgifter vidare till tredje part. Alla data hanteras på en säker server som drivs av STR Service AB i Landskrona.

Var noga med att alltid informera oss om du byter adress, telefonnummer eller e-post.

 • 5 Priser och betalning

Aktuella priser hittar du på vår webbplats. Priserna kan komma att ändras under utbildningens gång.

För att kunna tillgodoräkna dig rabatterna i våra utbildningspaket krävs fullständig förskottsbetalning.

Giltighetstiden på förbetalda körlektioner och utbildningspaket är ett (1) år från betalningsdatumet.

Vi tar emot betalning antingen med kontokort (Visa och Mastercard) på kontoret eller via e-handeln. Om faktura krävs tillkommer en avgift på 40 kr.

Om du väljer att avbryta din körkortsutbildning eller har slutfört din körkortsutbildning har du rätt att på begäran få tillbaka eventuellt resterande saldo, förutsatt att det inte gått mer än ett (1) år sedan betalningsdatumet. Notera att Ställets Trafikutbildning AB då förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande 10 % av återstående körlektioner och att eventuella rabatter ej betalas tillbaka.

 • 6 Fakturering

Ställets Trafikutbildning AB tillämpar fakturabetalning på de produkter och tjänster som du köper och som inte betalas vid kurs eller köptillfället. Fakturan skickas via Bilecta till Kivra eller till den adress som du har uppgett vid inskrivningen. Administrationskostnad är 40 kr per faktura.

Det är upp till dig som kund att informera oss om ändrade adressuppgifter. Avgifter som tillkommer på grund av felaktiga adressuppgifter debiteras dig som kund. Betalningsvillkor är 14 dagar.

 • 7 Avbokningsregler

Avbokning och återbud ska lämnas via e-post eller telefon.

För avbokningar som sker senare än 24 timmar innan körlektionen debiteras du hela avgiften, om du inte kan visa upp ett läkarintyg som visar att du på grund av sjukdom inte kunnat infinna dig på lektionen.

 • 8 Krav för genomförande av prov

För att du ska få genomföra de kunskapsprov/körprov som trafikskolan har bokat åt dig krävs följande:

 • du är klar med dina studier på Körkortsboken.se och har klarat minst sluttest på Körkortsboken.se
 • du har genomfört det antal körlektioner som trafikskolans trafiklärare bedömer att du behöver för att uppnå kursplanens mål och vara redo för körprov.
 • 9 Användning av alkoholmätare

Ställets Trafikutbildning AB har alkomätare. Du måste på uppmaning av trafikskolans personal göra ett utandningsprov. Vid ej godkänt utandningsprov genomförs ej körlektionen, men du debiteras ändå hela avgiften.

 • 10 Upphovsrätt och nyttjanderätt

Allt material är skyddat av lagen om upphovsrätt.

 • 11 Friskrivning från ansvar

Ställets Trafikutbildning AB ansvarar inte för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om du inte har uppgett rätt adress eller försett oss med aktuella uppgifter.

 • 12 Ändringar av dessa avtalsvillkor

Avtalsvillkoren kan komma att ändras under körkortsutbildningen. I så fall meddelas detta på elevcentralen. 

Ett godkännande av avtalsvillkoren via  betraktas som att du har accepterat avtalet.

 • 13 Vid eventuell tvist

Ställets Trafikutbildning AB kommer göra allt för att du som kund ska bli nöjd. Skulle vi misslyckas med detta ska du som kund i första hand vända dig till Ivica Milovan på Ställets Trafikutbildning AB. I annat fall ska du som kund vända dig till STR:s Reklamationsnämnd (www.str.se)

Avtalsvillkor 2024-02-01